Present Vicars

St Thomas Mar Thoma Church, Kozhencherry

 
Rev. Thomas Mathew (Vicar)
St. Thomas Mar Thoma Church, Kozhencherry, Pathanamthitta, Kerala, India.
Email: revtm1990@gmail.com
Phone: 0468-2212286
Mobile: 7024266363
Areas: Keezhukara, Kozhencherry Palli Bhagom
   

                          

Rev. K.V. Thomas (Assistant Vicar)
St. Thomas Mar Thoma Church, Kozhencherry
Email: drkvtachen@yahoo.com
Phone: 0468-2982980
Mobile: 8078075238
Areas: Kurangumala, Keezhukara

                                        

Rev. Edison Abraham (Assistant Vicar)
St. Thomas Mar Thoma Church, Kozhencherry
Email: edisonabraham@gmail.com
Phone: 0468-2212786 Mobile: 9447556448
Areas: Vanchithra, Vanchithramala, Chekkulam, Mallapuzhasserry, Onthekadu

   

Rev. George Yohannan (Assistant Vicar)
St. Thomas Mar Thoma Church, Kozhencherry
Email: georgebijuac@yahoo.in
Phone: 0468-2982174
Mobile: 9446852612
Areas: Keezhukara East, Melukara, Mulamoottil Bhagom, Mulamoottil - A, Mulamoottil-B

Rev. John Mathew (Assistant Vicar)
St. Thomas Mar Thoma Church, Kozhencherry
Email: johnmathewachen@gmail.com
Areas: Kozhencherry East, Kureekattil Bhagom, Naranganam
Phone: 0468-2982686
Mobile: 9020050135